15. međunarodni likovni natječaj „Boje jeseni“, Lipova, Rumunjska
Na 15. međunarodnom likovnom natječaju na temu Boje jeseni naše učenice usmjerenja likovna umjetnost i dizajn, grafički dizajner i dizajner odjeće osvojili su diplome za svoje radove. Prvo mjesto osvojile su Margareta Mahnet, 3L, grafički dizajner, mentor Marijan Janković, Mateja Ozmec, 4L, dizajner odjeće i Iva Želimorski, 3L, dizajner odjeće, mentorica Ana Detoni, Valentina Dumbović, 2L, grafički dizajner, mentorica: Mateja Rusak i Vanna Hojski, 2L, dizajner odjeće, mentorica: Ana Goričanec. Drugo mjesto osvojile su: Tessa Bengez, 2L, grafički dizajner, Mia Naletina, 4L, dizajner odjeće i Lana Deković, 3L, grafički dizajner, mentorica: Mateja Rusak, Lucija Mihac, 1L, likovna umjetnost i dizajn i Mirta Mihac, 2L, dizajner odjeće, mentorica: Ana Goričanec. Treće mjesto osvojila je Jasmina Horvat, 3L, dizajner odjeće, mentorica: Ana Detoni.