Primjena Opće uredbe o zaštiti podataka u našoj školi

U današnje vrijeme prikuplja se na različite načine jako puno naših osobnih podataka. Osobni podatak nije samo naše ime, prezime i OIB te tu i tamo neki drugi podatak – pojam osobni podatak je puno širi.

 „Osobni podaci su naše najveće blago“ (Dubravko Bilić, ravnatelj AZOP-a), a mogu se upotrijebiti i zloupotrijebiti na različite načine.

 

EU, a u skladu s njezinim propisima i naša zemlja, prepoznala je potrebu zaštite naših osobnih podataka, a time i naše privatnosti. Zato se i u našoj zemlji primjenjuje Opća uredba o zaštiti (osobnih) podataka (tzv. GDPR – eng. General Data Protection Regulation). Taj obvezujući pravni akt se izravno i u cijelosti primjenjuje u Republici Hrvatskoj i u ostalim državama članicama Europske unije od 25. svibnja 2018. godine.Cilj Opće uredbe o zaštiti podataka je zaštititi osobne podatke fizičkih osoba, pružiti kontrolu građanima nad njihovim osobnim podacima te stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite osobnih podataka u Europskoj uniji.

Opća Uredba o zaštiti podataka određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke. Opću uredbu o zaštiti podataka dužni su primjenjivati svi koji obavljaju određenu aktivnost prikupljanja i/ili obrade osobnih podataka pa i škola.

 

Škola kao voditelj obrade osobnih podataka mora poštivati standarde i načela iz Opće uredbe o zaštiti podataka, vodeći računa da svrha u koju se osobni podaci obrađuju bude zakonita i opravdana te da za obradu osobnih podataka postoji pravna osnova (čl. 5. i 6. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Više o Primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka u školskim ustanovama pročitajte na stranicama nadležne agencije (AZOP – Agencija za zaštitu osobnih podataka)

https://azop.hr/primjena-opce-uredbe-o-zastiti-podataka-u-skolskim-ustanovama/

U radu naše ustanove svakodnevno obrađujemo osobne podatke primjerice učenika, njihovih roditelja, zaposlenika škole, stranaka iz različitih ugovornih odnosa i drugih osoba.

Više o prikupljanju i obradi osobnih podataka u našoj školi možete pročitati u Politici privatnosti naše škole staviti link i u Obavijesti o korištenju „kolačića“ staviti link.

Za ostvarivanje Vaših prava s povjerenjem nam se obratite uživo u našoj ustanovi ili pisanim putem – poštom ili putem e-maila sss@sss-vz.hr. Po Vašem zahtjevu ćemo postupiti u najkraćem mogućem roku vodeći računa i o propisanom roku.

Ukoliko smatrate da nismo udovoljili Vašem zahtjevu, a smatrate da Vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, obratite se Agenciji za zaštitu osobnih podataka sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka