Službenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka


Službenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka u Srednjoj strukovnoj školi Varaždin je tajnica Sanja Kocijan, upr. prav.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. pisanim putem

– na adresu: Srednja strukovna škola, Božene Plazzeriano 4, Varaždin
-elektroničkom poštom: sss@sss-vz.hr
-telefaksom na broj 042/492-250

2. usmenim putem, svaki radni dan od 11,30 do 13,30 sati osobno u tajništvu Škole kod službenika za informiranje koji će o tome sastaviti službenu bilješku.

Što se smatra informacijom?

Sukladno članku 5. stavku 3. Zakona, informacija je svaki podatak koji Škola posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). Pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj gotovoj i postojećoj informaciji, i ne predstavlja nužnost Škole da ulaže dodatni trud u povezivanje, tumačenje, odnosno stvaranje informacije.

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama možete preuzeti na ovoj stranici.

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće 2016. – preuzmi datoteku

Godišnje izvješće 2017. – preuzmi datoteku

Godišnje izvješće 2018. preuzmi datoteku

Godišnje izvješće 2019. preuzmi datoteku

Godišnje izvješće 2020. preuzmi datoteku

Godišnje izvješće 2021. – preuzmi datoteku

Godišnje izvješće 2022. – preuzmi datoteku

Godišnje izvješće 2023. – preuzmi datoteku

Transparentnost

Izvješće za siječanj 2024.  Datum objave: 20.02.2024.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Izdavanje duplikata svjedodžbi i ovjera
Zahtjev za pristup informacijama
Katalog informacija Srednje strukovne škole Varaždin
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu