Odluka o održavanju naučničkih ispita
Odluka o imenovanju osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o uvjetima i načinu korištenja službenih automobila i privatnih vozila za službene potvrde
Odluka o zabrani uzimanja alkohola
Odluka o imenovanju radnika za obavljanje aktivnosti zaštite na radu
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja e-računa