Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom
Kućni red
Etički kodeks
Pravilnik o čuvanju arhivskog gradiva
Dopuna pravilnika o službenim putovanjima
Pravilnik o dopuni pravilnika o službenim putovanjima
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave
Pravilnik o izmjeni pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Pravilnik o izradi i obrani završnog rada
Pravilnik o korištenju osobnih zaštitnih sredstava
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o osnivnju i djelovanju Školskog sportskog kluba
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada
Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerlive osobe
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Pravilnik o provedbi izleta i ekskurzija
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Pravilnik o radu
Pravilnik o sadržaju i načinu postupanja pri provedbi postupka imenovanja ravnatelja
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja
Pravilnik o službenim putovanjima
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara