SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

Varaždin, B. Plazzeriano 4

Školski odbor

na osnovu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi objavljuje

 

N A T J E Č A J

ZA UPIS KANDIDATA U SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ODRASLIH

 

 1. A) PROGRAMI ZA STJECANJE SREDNJE STRUČNE SPREME I PROGRAMI

PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJA:   

ČETVEROGODIŠNJA ZANIMANJA

 1. drvodjeljski tehničar – dizajner
 2. modni tehničar
 3. kozmetičar

 TROGODIŠNJA ZANIMANJA

 1. stolar
 2. krojač
 3. galanterist
 4. frizer
 5. tapetar
 6. ličilac – soboslikar
 7. pekar
 8. mesar

Prijave za obrazovanje u četverogodišnjim i trogodišnjim zanimanjima (stjecanje srednje stručne spreme, dokvalifikacija ili prekvalifikacija) zaprimaju se do 15. listopada 2019. godine na e-mail: sss@sss-vz.hr ili na telefon: 042/492-252.

Upis polaznika u programe za stjecanje srednje stručne spreme, doškolovanje ili prekvalifikaciju bit će 28. listopada 2019. godine od 8:00 do 13:00 sati ukoliko se za svako pojedino zanimanje prijavi najmanje 5 kandidata.

Ukoliko se za pojedino zanimanje ne prijavi grupa od 5 kandidata, upis se neće izvršiti.

 B) PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA – TEČAJEVI:

 1. program osposobljavanja za poslove manikure
 2. program osposobljavanja za poslove vizažista
 3. program osposobljavanja za poslove masera
 4. program osposobljavanja za poslove kozmetičke njege lica
 5. program osposobljavanja za priprematelja bureka i pizza
 6. program osposobljavanja za poslove šivača gornjišta obuće
 7. program osposobljavanje za poslove šivača klasične ženske odjeće – suknje, hlača i bluze
 8. program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju mesar
 9. program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekar
 10. program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar-ličilac

Prijave za upis polaznika u programe osposobljavanja – tečajeve zaprimaju se kontinuirano tijekom cijele godine na e-mail: sss@sss-vz.hr, na telefon: 042/492-252 ili preko on-line prijavnog obrasca.

Početak programa osposobljavanja planiran je kada se formira grupa od najmanje 5 polaznika.

Vrijeme održavanja tečaja prilagođeno je potrebama grupe.

Literatura je osigurana.

Više informacija o programima obrazovanja odraslih pogledajte na web stranici škole: https://sss-vz.hr/