Kontakt i lokacija

Osoba Telefonski broj
Centrala (administrator) – Ana Sajko 042/492-255
Ravnatelj – Dražen Košćak 042/492-251
Pedagoginja – Nikolina Smrečki Češljaš 042/492-257
Rehabilitatorica – Martina Kapljić 042/492-259    099/2694-447
Knjižnica – Ana Ravić 042/492-256
Tajnica – Sanja Kocijan 042/492-252

Voditelj smjene  – Nikolina Vlahek Canjuga

042/492-258
Obrazovanje odraslih  – Milan Radunković 042/492-258
Zbornica 042/492-254
Stolarska radionica – Stjepan Ostroški 042/492-260
Kordinator državne mature  095/ 483 88 08

 

Božene Plazzeriano 4, Varaždin

042 / 492 – 255

Imate pitanja?