Kontakt i lokacija

Osoba Telefonski broj
Centrala (administrator) – Ana Sajko 042/492-255
Ravnatelj – Dražen Košćak 042/492-251
Pedagoginja – Mateja Štebih 042/492-257
Psihologinja – Marica Marasović                                                                              042/492-259
Rehabilitatorica – Martina Kapljić 099/2694-447
Knjižnica – Ana Ravić 042/492-256
Tajnica – Vanja Pintač 042/492-252
Voditelj smjene  – Nikolina Vlahek Canjuga 042/492-258
Obrazovanje odraslih   042/492-258
Zbornica 042/492-254
Stolarska radionica – Stjepan Ostroški 042/492-260
Koordinator državne mature  095/ 483 88 08

 

Božene Plazzeriano 4, Varaždin

042 / 492 – 255

Imate pitanja?