042 / 492 – 255 sss@sss-vz.hr

Kontakt i lokacija

Osoba Telefonski broj
Centrala (administrator) – Ana Sajko 042/492-255
Ravnatelj – Dražen Košćak 042/492-251
Pedagoginja – Marica Barišić 042/492-257
Rehabilitatorica – Martina Kapljić 042/492-259
Knjižnica – Ana Ravić 042/492-256
Tajnica – Sanja Kocijan 042/492-252
Voditelj smjene  i koordinator državne mature – Nikolina Vlahek Canjuga 042/492-258
Obrazovanje odraslih  – Milan Radunković 042/492-258
Zbornica 042/492-254
Stolarska radionica – Stjepan Ostroški 042/492-260

Božene Plazzeriano 4, Varaždin

042 / 492 – 250

Imate pitanja?