Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Srednje strukovne škole
Procedura stvaranja ugovornih obveza i zaprimanja računa
Popis subjekata s kojima Srednja strukovna škola Varaždin ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi