Dopunski rad provodit će se od 1. do 7. srpnja 2020.
Dopunska nastava održavat će se na daljinu kao i do sada, a u dogovoru s predmetnim nastavnicima moguće je jedan dio predviđenih sati održati u školi. Učenici moraju stupiti u kontakt s nastavnicima  u sustavu Teams  gdje će od njih  dobiti sve daljne upute.
Učenici koji u dopunskoj nastavi ne steknu uvjete za pozitivnu ocjenu moraju prijaviti popravni ispit koji će se održati 24. i 25. kolovoza.