U Srednjoj strukovnoj školi nastavljaju se aktivnosti u sklopu dvogodišnjeg školskog projekta pod nazivom Implementacija CNC tehnologije obrade drva u nastavni proces.

Tijekom lipnja i srpnja 2022. godine odrađene su instalacije programa Maestro CNC. Program služi za programiranje obrade drva u 3D prikazu te slanje zadataka na CNC obradni centar koji zatim izvršava strojnu obradu.

Instalacija programa Maestro CNC napravljena je na samom CNC obradnom centru te u dvije učionice. Program je moguće koristiti isključivo uz HASP hardverski ključ koji se nalazi na server računalu u učionici u sklopu stolarske radionice. S obzirom da je druga učionica dislocirana i nalazi se na drugoj mreži, odrađene su softverske preinake unutar postojeće LAN mreže. Zbog toga je konfigurirana VLAN mreža kako bi se dislociranim računalima omogućila komunikacija sa serverom odnosno spajanje tih računala na HASP hardverski ključ kako bi mogli koristiti programsku aplikaciju Maestro CNC.

Nakon uspješnog spajanja računala sa strojem, stručni aktiv obrade drva odradio je nekoliko probnih komada na CNC obradnom centru, a tijekom kolovoza i rujna odraditi će se trening edukacije za nastavnike i stručne učitelje stručnog aktiva obrade drva.

Glavni je cilj projekta povećanje stručnih kompetencija nastavnika i stručnih učitelja škole kao i vještina učenika u području CNC obrade drva te unaprjeđenje nastavnog procesa stručnih područja koja su uključena u sam projekt.

Autorica teksta: Martina Košćak