UPIS I DOSTAVA DOKUMENTACIJE U ŠKOLU bit će:

13. srpnja 2018. od 8:00 do 16:00 sati

16. srpnja 2018. od 8:00 do 16:00 sati

17., 18. i 19. srpnja 2018. godine od 8:00 do 14:00 sati

Prilikom upisa u 1. razred učenici trebaju donijeti:

 upisnicu (ispisanu iz NISpuSŠ sustava)
 svjedodžbu 8. razreda (original)
 liječničku svjedodžbu Medicine rada za sljedeća zanimanja:
    • drvodjeljski tehničar dizajner
    • kozmetičar
    • tehničar zaštite osoba i imovine
    • frizer
    • soboslikar-ličilac
    • stolar
    • tapetar
    • galanterist
    • krojač
    • mesar
    • pekar
– potvrdu liječnika školske medicine o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za zanimanje modni tehničar
 ugovor o naukovanju (četiri primjerka) za sljedeća zanimanja:
     • stolar
     • soboslikar-ličilac
     • tapetar
     • galanterist
     • krojač
     • mesar
     • pekar
     • frizer
     • pomoćni stolar
     • pomoćni krojač
     • pomoćni pekar
Svi učenici koji su ostvarili pravo izravnog upisa trebaju na upis donijeti i dodatnu dokumentaciju o postojanju teškoća
 • Rješenje o primjerenom obliku školovanja
 • Mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje pri HZZ

Pozivamo roditelje učenika s teškoćama da u školu dostave i dodatnu liječničku, logopedsku ili psihologijsku dokumentaciju, odnosno dokumetaciju iz koje su vidljive djetetove teškoće.