Srednja strukovna škola objavljuje Javni poziv i obrazac zamolbe za sufinanciranje prehrane učenika škole koji na to ostvaruju pravo temeljem Zaključka o nastavku projekta sufinanciranja školske prehrane učenicima srednjih škola kojima je osnivač Varaždinska županija. Pozivamo sve učenike i roditelje da prijavu i dokumente dostave u učeničku referadu škole do 05.10.2023. godine do 14:00 sati.

Zaključak o sufinanciranju školske prehrane

Obrazac zamolbe za sufinanciranje prehrane učenika

Izjava o načinu isplate sredstava za prehranu učenika