Poštovani učenici i roditelji,

od 18. do 31. siječnja nastava će se održavati na daljinu. Odvijat će se prema redovnom B rasporedu i u realnom vremenu kao i do sad s tim da će se nastava za učenike završnih razreda četverogodišnjih programa (maturante) – 4.b, 4. c, 4.k i 4.l održavati u školi po redovnom rasporedu i za sve predmete.

Nastava za učenike maturante trogodišnjih zanimanja- 3.a, 3.d, 3.f i 3.p te učenike 1.i 2. razreda trogodišnjih zanimanja kao i 1., 2.i 3. razreda četverogodišnjih zanimanja (osim za predmete Praktična nastava u c. razredima i Izrada modnih proizvoda u l razredima o čemu piše u nastavku ove obavijesti) i dalje će se održavati na daljinu, a praktična nastava u školi i kod obrtnika redovno po rasporedu kao i do sada.

Učenici smjera Modni tehničar 1.g, 2. g i 3.g razreda dolaze na nastavu Izrade u školu prema rasporedu koji je vrijedio i na kraju prvog polugodišta i taj dan su u školi od 1. do 6. sata, a nastavnici općeobrazovnih predmeta svoju nastavu odrađuju kasnije tijekom dana s tima da se mogu dogovoriti s učenicima da se oni zadrže u školi nakon Izrade i da nastavnik dođe u školu kako bi se nastava tamo odradila tijekom 7. i 8. sata, npr.

Učenici smjera Dizajner odjeće (2.l, 3.l) dolaze na nastavu Izrade u školu prema rasporedu koji stoji ispod, a nastavnici općeobrazovnih predmeta svoju nastavu koju imaju u rasporedu u tim razredima na taj dan odrađuju kasnije tijekom dana i u dogovoru s učenicima , tj. kad se vrate s nastave Izrade iz škole.

Učenici će u školi biti po sljedećem rasporedu:

2.l – srijeda od 1. do 4. sata

3.l – ponedjeljak od 1. do 4. sata

Učenici 4.l dolaze po redovnom rasporedu i sva nastava održavat će se u školi.

Učenici smjera Drvodjeljski tehničar-dizajner doći će na praktičnu nastavu po sljedećem rasporedu:

2. c u utorak, 19.1.2021. od 1. do 6. sata

3.c u srijedu, 20.1.2021. od 1. do 6. sata

Učenici 4.c dolaze po redovnom rasporedu i sva nastava održavat će se u školi.

Učenici 1.c razreda tijekom tog razdoblja ne dolaze na Praktičnu nastavu u školi i svu nastavu odrađuju na daljinu.

 

Voditeljica smjene:

Nikolina Vlahek-Canjuga