U utorak 22. 10. 2019. učenici trebaju doći na nastavu (teorijsku i praktičnu) prema redovitom (A) rasporedu.