U ponedjeljak 14. 10. 2019. učenici trebaju doći na nastavu (teorijsku i praktičnu) prema redovitom (B) rasporedu.