Volonterke volonterskog kluba „Struk-ići“ Brankica Korpar, Ivana Plantak, Melanija Humić, Valentina Kalebić, Tajana Žilić i Mihaela Sokač su s voditeljicama Šteficom Erdec i Mirjanom Nižetić 4. svibnja 2018. godine posjetile štićenike Staračkog doma Varaždin. Prilikom posjete Domu volonterke su štićenike stacionara (odjel pojačane njege) razveselile čestitkama, kolačima, voćem, klipićima te toplim riječima.

Čestitke su izradile volonterke 3.B i 2.C razreda. Kolače su pekle prof. Erdec, prof. Nižetić i prof. Gradečak, a klipiće pomoćni pekari 3.N razreda pod vodstvom stručnih učitelja Matije Šafrana i Bojana Hegedića.