U sklopu Erasmus + projekta s temom Stop Drop Out, Stop Teardrops u kojem je Srednja strukovna škola iz Varaždina jedan od partnera, dvije su nastavnice, Mihaela Šafran i Nikolina Vlahek Canjuga predstavljale školu na prvom sastanku koordinatora koji se od 26. do 28. studenog 2018. održao u Istanbulu. Sastanak koordinatora održan je u školi Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tehničkoj i strukovnoj školi iz istanbulskog okruga Ataşehir. Svrha sastanka bila je upoznavanje partnera, prezentacija škola, analiza anketa o stavovima i razlozima izostajanja učenika kao i definiranje daljnjih aktivnosti.

Smanjivanje stope napuštanja školovanja među mladima u EU je oko 15 % te je strateški cilj EU smanjiti tu stopu na 10 % do 2020. U skladu s tim ciljem osmišljen je  projekt Stop Drop Out, Stop Teardrops. Vodeći je partner turska škola Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tehnička i strukovna škola iz istanbulskog okruga Ataşehir , a ostali su partneri Vilniaus Simono Konarskio mokykla srednja škola iz Litve, Harsányi János Szakgimnázium, ekonomska i tehnička škola iz Mađarske i Srednja strukovna škola Varaždin.

Tema projektnih aktivnosti je problematika s kojom se sve škole partneri susreću, a tiče se izostajanja s nastave, slabe motivacije učenika i ispisivanja iz škole ili napuštanja školovanja prije stjecanja bilo kakve kvalifikacije. Aktivnosti i edukacije tijekom projekta obuhvaćat će rad s učenicima, edukaciju nastavnika i prije svega uspostavljanje bolje komunikacije s roditeljima kako bi svi faktori u procesu školovanja bolje surađivali na ostvarivanju zajedničkog cilja – smanjivanja broja učenika koji zbog različitih socijalnih, ekonomskih, obiteljskih ili kulturoloških čimbenika prekidaju školovanje prije stjecanja zvanja, odnosno prije završetka predviđenog trajanja upisanih programa.

Na sastanku su s ostalim partnerima dogovorene su sve aktivnosti i tijek projekta do ožujka 2019. kada je Srednja strukovna škola domaćin sljedeće mobilnosti za 30-ak učenika i nastavnika iz Turske, Litve i Mađarske i to od 18.do 22. ožujka 2019.

U svrhu vidljivosti projekta i diseminacije aktivnosti, zaključaka i rezultata, svaka je škola partner preuzela određene odgovornosti te će se komunikacija između partnera od susreta do susreta odvijati na svim dostupnim društvenim mrežama i na E-twinningu. O tijeku provedbe i mobilnostima izvještavat će se u medijima i svim relevantnim institucijama i vijećima, a provodit će se i edukacije svih sudionika nastavnog procesa a ciljem podizanja svijesti o redovitosti pohađanja nastave te će projekt rezultirati vodičem pod naslovom You are valuable od 8 poglavlja, a svaki će partner urediti 2 poglavlja.