ODRŽAN SASTANAK I RADIONICA S RODITELJIMA DRUGIH RAZREDA

U sklopu Erasmus + projekta s temom Stop Drop Out, Stop Teardrops u kojem je Srednja strukovna škola iz Varaždina jedan od partnera, u utorak 5. ožujka 2019. održan je roditeljski sastanak dvaju četverogodišnjih razreda, 2.l i 2.b (grafički dizajneri, dizajneri odjeće i tehničari zaštite osoba i imovine). Nazočnim roditeljima je koordinatorica Nikolina Vlahek Canjuga predstavila projekt i njegov tijek do sada, a posebno im je skrenuta pozornost na problem izostajanja učenika, prije svega neopravdanog, koji se pojavljuje u svim razredima i programima, a najskloniji su takvoj vrsti izostajanja s nastave upravo učenici drugih i trećih razreda. Na radionicu se odazvalo 22 roditelja i ispunili su anketu koja se provodi u sklopu projektnih aktivnosti, a koja propitkuje njihova iskustva s opravdavanjem izostanaka njihove djece kao i informiranost o tom problemu te stavovima prema neopravdanom izostajanju s nastave. Takvi izostanci u nekim slučajevima vode prema izricanju odgojnih mjera, promjeni programa obrazovanja ili u najtežim slučajevima- napuštanju školovanju, tkz. drop out.

Stopa napuštanja školovanja među mladima od 16 do 18 godina u EU je oko 15 % te je strateški cilj EU smanjiti tu stopu na 10 % do 2020. U skladu s tim ciljem osmišljen je  projekt Stop Drop Out, Stop Teardrops. Vodeći je partner srednja škola iz Istanbula, a ostali su partneri škole iz Vilniusa, Budimpešte i Srednja strukovna škola iz Varaždina koje su probleme izostajanja s nastave, slabe motivacije učenika i ispisivanje učenika iz škole prije stjecanja kvalifikacije prepoznale kao nešto na čemu treba poraditi kroz intenzivnu suradnju s učenicima, nastavnicima, ali i roditeljima. Upravo su roditelji oni koji svojim očekivanjima i savjetima mogu učenicima otežati ili olakšati izbor programa, ali im i pomoći kad naiđu na teškoće i dileme vezane uz daljnje školovanje.

U svrhu osvještavanja roditelja o važnosti njihove uloge kao podrške svojoj djeci u njihovim karijernim izborima, predstavnice varaždinskog CISOKA-a, Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri, Sanja Ježić i Ivana Stanek održale su predavanje na temu važnosti  roditeljske uloge kao podrške djeci u njihovim karijernim izborima. Bilo je riječi o pojmu karijere i karijernih izbora, kao i mogućnostima za one koji  žele tijekom školovanja promijeniti obrazovni program, osjećaju manjak motivacije i trebaju savjet oko daljnjih mogućnosti  školovanja ili prekvalifikacije. CISOK već godinama surađuje sa školama u svrhu informiranja učenika i sprečavanja napuštanja školovanja ili ispisivanja iz škole te na osvještavanju svih sudionika obrazovnog procesa (učenika, nastavnika, roditelja) o važnosti ustrajanja u školovanju i stjecanju određenog stupnja kvalifikacije kao temelja za bolju poziciju na tržištu rada.

Aktivnosti i edukacije tijekom projekta obuhvaćat će rad s učenicima, edukaciju nastavnika i prije svega uspostavljanje bolje komunikacije s roditeljima kako bi svi faktori u procesu školovanja bolje surađivali na ostvarivanju zajedničkog cilja – smanjivanja broja učenika koji zbog različitih socijalnih, ekonomskih, obiteljskih ili kulturoloških čimbenika prekidaju školovanje prije stjecanja zvanja, odnosno prije završetka predviđenog trajanja upisanih programa.

Srednja strukovna škola domaćin  je sljedeće mobilnosti za 30-ak učenika i nastavnika iz Turske, Litve i Mađarske tijekom koje će se održati niz aktivnost od 18. do 22. ožujka 2019. u Varaždinu.