Poštovani učenici i roditelji,

Dana 27.listopada 2020. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je javni poziv za projekt  „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu.

Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Učenici srednjih škola se mogu prijaviti ukoliko:

 • su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske
 • imaju status redovitog učenika/ce sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 3,00
 • ne ponavljaju razred u školskoj godini 2020./2021.
 • se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO):

          krojač, galanterist, soboslikar-ličilac, pekar, mesar, stolar, autolakirer

 • imaju u cijelosti opravdanu potporu iz svih prethodnih godina, ako su ju koristili
 • nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora.

 

Iznos potpore je 18.000,00 kuna po učeniku, za školsku godinu 2020./2021. (rujan 2020. godine – kolovoz 2021. godine), a koja se isplaćuje u dva obroka.

Prijava se podnosi putem Prijavnog obrasca.

Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže propisana dokumentacija.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

 1. Ispunjeni Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2020 – preuzmi
 2. Skupna izjava STIPENDIRANJE/2020 – preuzmi
 3. Preslika osobne iskaznice ili domovnice učenika/ce
 4. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole za školsku godinu, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda osnovne škole za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole
 5. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa učenika/ce

 

DOKUMENTACIJA ZA OSTVARENJE BODOVA

 1. Potvrda o visini dohotka i primitaka za 2019. godinu nadležne ispostave Porezne uprave za sve članove zajedničkog domaćinstva koji imaju 15 i više godina, uključujući i podnositelja prijave ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/skrbnike, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 3. Preslike dokaza o posebnim obiteljskim prilikama – dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili drugostupanjsko rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, izvadak iz matice umrlih za roditelja, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta (80% i više), pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb i drugi relevantni dokumenti kojima se dokazuje status
 4. Preslika mišljenja Službe za profesionalno usmjeravanje ili preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb za učenike s teškoćama u razvoju ili invaliditetom
 5. Preslika dokaza na temelju kojeg se ostvaruju bodovi vezani uz postignuća na natjecanjima.

 

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu i ovjerena potpisom Podnositelja prijave odnosno roditelja/skrbnika.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) podnosi se Ministarstvu neposredno ili putem pošte od  27.10. do 30.11.2020. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA i ODRŽIVOG RAZVOJA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu 

Ulica grada Vukovara 78 

10000 ZAGREB  

Upiti u svezi prijava na ovaj Projekt mogući su do 30. studenog 2020. godine putem elektroničke pošte na adresu: stipendije@mingor.hr.

Za sve dodatne informacije posjetite mrežne stranice Ministarstva: https://gospodarstvo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168

Škola će na zahtjev učenika ili roditelja ispisivati i ovjeriti učenicima Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2020, a učenici se mogu javiti školskom rehabilitatoru ili referentici za učenike.

Dodatne informacije:

Projekt ”Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima”

Javni poziv

Pitanja i odgovori