22.03.2024. organizirana je terenska (izvanučionička) nastava u Beč za obrazovni sektor Likovna umjetnost i dizajn.

Tako su naši 1. L, 2. L, 3. L i 4.L razredi smjerova likovna umjetnost i dizajn, grafički dizajner i dizajner odjeće u pratnji svojih predmetnih nastavnika Ane Detoni, Ane Goričanec, Vedrana Ivankovića, Marijana Jankovića, Sandre Pokos i Mateje Rusak obišli dva bečka muzeja.

Prvi muzej bila je bečka Albertina u kojoj je trenutno nekoliko izložbi pri čemu smo razgledali  suvremenu fotografiju vezanu uz  žensku snagu i feminizam, art fotografije američkih suvremenika  i vrhunske majstore 20. stoljeća (od Moneta do Picassa), dio namještaja iz habsburških palača  te fantastičnu  izložbu velikana pop-arta Royja Lichtensteina.

Nakon izložbe u Albertini učenici su razgledali i Weltmuseum Wien u kojem su tradicijski artefakti svih naroda i kultura svijeta. Ovaj impozantni muzej prepun je nakita, ukrasnih predmeta, uporabnih predmeta, primjera arhitekture, odjeće sa svakog kontinenta naše Zemlje.  Zadnji kat muzeja posvećen je vitezovima i njihovim oklopima, ali i najstarijim glazbalima.

Unutar stalnog postava muzeja je i izložba posvećena devama, alpakama, vikunjama i lamama te dlakama koje dobivamo od njih, zajedno s načinima predenja, te predmeta što tradicijskih što suvremenih (kaputa od najfinije vune). Učenici, a i nastavnici, vratili su se kući prepuni dojmova i učenici će sve što su vidjeli primijeniti u kreativnim zadacima koji im slijede.

Terensku nastavu organizirale su nastavnice Mateja Rusak i Ana Detoni.

(Autorica teksta: Ana Detoni)