Voditeljice Štefica Erdec i Mirjana Nižetić te volonteri kluba „Struk-ići“ pokrenuli su akciju sakupljanja namirnica i higijenskih potrepština za korisnike Socijalne samoposluge  u Varaždinu. U akciju su se uključili nastavnici i učenici škole. Sakupljene artikle podigli su volonteri Socijalne samoposluge 17.12.2018.

  

 Voditeljice Štefica Erdec i Mirjana Nižetić  sa volonterima kluba pripremile su čestitke, voće i kolače za korisnike Doma za starije i nemoćne u Varaždinu. Mafine i klipiće pripremili su učenici u zanimanju pekar sa svojim majstorima. Posjeta je realizirana 21.12.2018.

Voditeljice kluba Štefica Erdec i Mirjana Nižetić  pokrenule su akciju skupljanja igračaka, bojica, flomastera za djecu iz Utočišta sv. Nikole. Akciju su podržali svi djelatnici Škole te svojim igračkama razveselili djecu. Posjeta je realizirana 18.12.2018.