Odgađanje uvođenja novaka u vojnu evidenciju do daljnjega

Obzirom na novonastalu situaciju vezano za koronavirus, odgađaju se do daljnjega sve aktivnosti vezane uz uvođenje novaka u vojnu evidenciju Obzirom na novonastalu situaciju vezano za koronavirus, a uvažavajući preporuke i upute Stožera civilne zaštite Republike...

Obavijest o nastavi na daljinu

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. nastava se održava na daljinu preko alata Teams. Svi učenici dobili su detaljne upute od svojih razrednika o pristupanju u virtualne učionice. Od ponedjeljka 16.03.2020. učenici će teorijsku nastavu na daljinu pratiti u virtualnim...