Projekt: Moda i modni dodaci koji progovaraju o ljudskim pravima

Učenici su na predmetima Računalstvo, Kreiranje odjeće i dodataka, Grafičke tehnike te Grafička tehnologija predstavili svoje koncepte, idejna rješenja i skice. Nakon pregleda idejnih skica i koncepata te analize i rasprave krenuli su s radom. Zadan im je bio A4...