Projekt: Moda i modni dodatci koji progovaraju o ljudskim pravima

U sklopu projekta Građanskog odgoja na temu Moda i modni dodatci koji progovaraju o ljudskim pravima učenici 3. L razreda su uz pomoć svojih nastavnica Ane Detoni i Mateje Rusak pregledali performans najvećeg ženskog imena u svijetu tog načina izražavanja: Marine...

Projekt: Moda i modni dodaci koji progovaraju o ljudskim pravima

Učenici su na predmetima Računalstvo, Kreiranje odjeće i dodataka, Grafičke tehnike te Grafička tehnologija predstavili svoje koncepte, idejna rješenja i skice. Nakon pregleda idejnih skica i koncepata te analize i rasprave krenuli su s radom. Zadan im je bio A4...

Digital Literacy: Readiness 4ALL

Srednja strukovna škola partner je u Erasmus+ projektu Digital Literacy – Readiness 4 ALL. U projektu sudjeluju i partneri škole iz Italije, Turske, Portugala, Litve i Norveške. Trenutno su u sklopu projekta završile dvije mobilnosti za nastavnike u zemlje...

Projekt: Moda i modni dodaci koji progovaraju o ljudskim pravima

Učenici 3. L i 4. L razreda sudjeluju u školskom projektu Građanskog odgoja i obrazovanja na temu ženskih prava, a prva aktivnost unutar projekta bilo je predavanje na temu ljudskih prava koje je održala psihologinja Marica Marasović. Kao poticaj za rad prezentirala...