Provjera likovne darovitosti 1.7.2022.

Pozivamo sve prijavljene učenike, bez obzira na trenutni rang na ljestvici poretka u programu likovna umjetnost i dizajn, da se odazovu provjeri likovne darovitosti u petak, 1.7. u 8,00h. Provjera je eliminacijska što znači da će učenici koji se na nju ne odazovu biti...