Provjera likovne darovitosti 1.7.2022.

Pozivamo sve prijavljene učenike, bez obzira na trenutni rang na ljestvici poretka u programu likovna umjetnost i dizajn, da se odazovu provjeri likovne darovitosti u petak, 1.7. u 8,00h. Provjera je eliminacijska što znači da će učenici koji se na nju ne odazovu biti...

Natječaj za upis učenika u 1.razred

Sukladno točki XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (NN, 57/2022.) objavljujemo natječaj za upis učenika. Preuzmi...