Srednja strukovna škola partner je u Erasmus+ projektu Digital Literacy – Readiness 4 ALL. U projektu sudjeluju i partneri škole iz Italije, Turske, Portugala, Litve i Norveške.
Trenutno su u sklopu projekta završile dvije mobilnosti za nastavnike u zemlje sudionice projekta. Prva mobilnost nastavnika bila je u Litvu, a druga u Norvešku.
Na mobilnosti u Norveškoj od 4. do 8. ožujka 2024. godine sudjelovale su četiri nastavnice – Martina Košćak (koordinator projekta), Monika Tuk Štokić, Jasna Majhen i Mateja Rusak.
Srednja škola  Akademiet VGS Oslo za medije, komunikaciju i informacijsku tehnologiju u središtu gradske četvrti Bislett u svojim moderno opremljenim prostorijama organizirala je zanimljive edukativne sadržaje za nastavnike iz škola partnera.
U pet radnih dana održane su radionice na temu programiranja i umjetne inteligencije. Radionice je održao nastavnik srednje škole i redoviti profesor na Sveučilištu u Oslu Hakon Liltved Hyrve, specijalista za programiranje. Sudionici su upoznati s osnovnim pojmovima u programiranju. Nakon edukacije nastavnici su odradili praktični dio i usavršili svoje vještine kako bi svoje znanje mogli prenijeti u nastavku projekta svojim učenicima i nastavnicima u Srednjoj strukovnoj školi.
U Scratchu su programirali sadržaje vezane uz svoje predmete i dobili vizualni prikaz video igrice. Na taj način nastavnici su upoznati s mogućnostima primjene programiranja u edukaciji svojih učenika u različitim nastavnim sadržajima.
U sklopu edukaciju iz programa Tinkercad svi sudionici su izrađivali 3D modele koji će biti isprintani na 3D printeru u Srednjoj strukovnoj školi i korišteni u nastavi.
Posljednji dan edukacije bio je rezerviran za ChatGPT, računalni program dizajniran za simulaciju razgovora putem interneta koji koristi umjetnu inteligenciju. Nastavnici su u konstruktivnom razgovoru i diskusiji naveli svoja pozitivna i negativna iskustva u korištenju ChatGPT-a u nastavi kao i problematiku koju program predstavlja u radu procjene znanja učenika.
Sljedeća mobilnost u sklopu projekta biti će mobilnost učenika i nastavnika u Italiju.
Autorica teksta: Jasna Majhen
******************************************************************************************************************************

Vocational High School Varaždin is a partner in the Erasmus+ project Digital Literacy – Readiness 4 ALL. School partners from Italy, Turkey, Portugal, Lithuania and Norway also participate in the project.

Currently, as part of the project, two mobilities for teachers to the countries participating in the project have been completed. The first teacher mobility was to Lithuania, and the second to Norway.

Four teachers participated in the mobility in Norway from March 4 to 8, 2024 – Martina Košćak (project coordinator), Monika Tuk Štokić, Jasna Majhen and Mateja Rusak.

The Akademiet VGS Oslo high school for media, communication and information technology in the center of the city’s Bislett district organized interesting educational content for teachers from partner schools in its modernly equipped classrooms.

In five working days, workshops were held on the topic of programming and artificial intelligence. The workshops were held by a high school teacher and a professor at the University of Oslo, Hakon Liltved Hyrve, a programming specialist. The participants became familiar with the basic terms in programming. After the education, the teachers did the practical part and perfected their skills so that they could transfer their knowledge in the continuation of the project to their students and teachers in their schools.

In Scratch, they programmed content related to their subjects and got a visual representation of a video game. In this way, teachers became familiar with the possibilities of applying programming in the education of their students in different teaching contents.

As a part of the education from the Tinkercad program, all participants created 3D models that will be printed on a 3D printer at our school and will be used in classes.

 The last day of the training was reserved for ChatGPT, a computer program designed to simulate conversations over the Internet using artificial intelligence. In a constructive conversation and discussion, the teachers mentioned their positive and negative experiences in using ChatGPT in class, as well as the problems that the program presents in the assessment of students’ knowledge.

 The next mobility within the project will be the mobility of students and teachers to ltaly.