Poštovani učenici i roditelji,

U ponudi za upis i dalje nudimo zanimanje kozmetičar u četverogodišnjem trajanju, po najnovijem DON programu.

Molimo obratite pažnju na slijedeće:

Uvjet za upis je svjedodžba liječnika specijalista medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti učenika za upis u zanimanje.

Nakon što učenik ostvari pravo upisa, u školu je obavezan dostaviti slijedeću dokumentaciju (u originalu):

  1. Liječničku svjedodžbu medicine rada
  2. Upisnicu ispisanu iz sustava NISpuSŠ (potpisanu od strane učenika i roditelja/skrbnika)
  3. Svjedodžbu 8. razreda

 

Dokumentaciju je moguće donijeti osobno u školu u terminima:

  1. srpnja 2020. od 8 do 16 sati
  2. srpnja 2020. od 8 do 16 sati

Ili je dostaviti elektroničkim putem na e-mail adresu: strukovna.varazdin@gmail.com

Učenici koji će dokumentaciju slati elektroničkim putem, obavezni su istu dostaviti u originalu prvi nastavni dan, 7. rujna 2020.

Obavijest izradila: Martina Kapljić