Krajem kolovoza i početkom rujna održani su treninzi – edukacije za nastavnike stručnih predmeta drvne struke za rad na CNC obradnom centru i rad s programskom aplikacijom Maestro kojom se upravlja CNC obradnim centrom i izrađuju programske datoteke piljenja, glodanja i bušenja.

Izradom bazičnih video-uputa za rad s aplikacijom privedena je kraju realizacija ključnih aktivnosti četvrte i pete faze školskog projekta Implementacija CNC tehnologije obrade drva u nastavni proces.

Glavni ciljevi provedenih aktivnosti su unaprjeđenje stručnih vještina i znanja nastavnika u teoretskoj nastavi u području CNC tehnologije te priprema za sljedeću fazu projekta kojom se planira izrada i objava otvorenih obrazovnih sadržaja vezanih za obradu drva CNC tehnologijom.

(Tekst pripremila: Ernestina Tropša)