Ove školske godine provode se šesta i sedma faza projekta „Implementacija CNC tehnologije obrade drva u nastavni proces“.

Šesta faza projekta odnosi se na izradu i objavu otvorenih obrazovnih sadržaja vezanih za CNC tehnologije. Kontinuirano se izrađuju nastavni materijali (prezentacije, video upute, video lekcije), te se objavljuju na Edutoriju u kolekciji Maestro. Ovi digitalni obrazovni sadržaji namijenjeni su nastavnicima kao podloga za izvođenje nastavnog procesa predmeta CNC tehnologije u izradbi namještaja te učenicima kao podloga za aktivno učenje. Materijale pripremaju i objavljuju nastavnice S. Dijanošić i E. Tropša.

Svi dosada objavljeni materijali su dostupni na poveznici: https://edutorij.e-skole.hr/share/page/home-page

Sedma, završna faza projekta je osmišljavanje i izvedba projektnog zadatka s temom izrade proizvoda od drva korištenjem CNC obradnog centra, te sinergijskim uključivanjem u projektni zadatak učenika stolara i drvodjeljskih tehničara dizajnera.

Stručni aktiv drva definirao je temu projektnog zadatka – Izrada školske klupice korištenjem CNC obradnog centra za drvo.

Tijekom studenog 2023. do siječnja 2024. na praktičnoj nastavi učenici 4.c razreda – drvodjeljski tehničari i 2.d razreda – stolari uz stručnog učitelja Ivicu Čepina izrađivali su probni uzorak školske klupice.

Tehničko – tehnološku dokumentaciju – nacrte, programsku podršku za glodanje na CNC obradnom centru, pripremu materijala, simulaciju obrade te samu obradu izveli su učenice i učenici 4.c razreda (Nika Gladović , Hrvoje Pasquino, Sara Pečenec, Dorian Sambolec, Karlo Šoštarek, Mihael Štefanek, Sara Tolić, Ivan Zadravec, Stela Županić). Finu obradu i sastavljanje elemenata u gotov proizvod (probni uzorak) izveli su učenici 2.d razreda (Luka Štefoić, Leon Stanko, Matija Miklečić, Viktor Novak).

Probni uzorak je ogledna verzija ili simulacija konačnog proizvoda. Svrha probnog uzorka je 3D vizualizacija i testiranje budućeg proizvoda (izdržljivost, dimenzije, funkcionalnost, te otklanjanje eventualnih nedostataka u tehničko-tehnološkoj dokumentaciji i samoj obradi)

Nakon uspješno pripremljene dokumentacije i izrađenog probnog uzorka od ambalažne iverice, slijedi nabava furnirske ploče i izrada školske klupice od iste što je i konačni cilj ovog projektnog zadatka.

Aktivnosti na izradi probnog uzorka možete pogledati u galeriji slika.

(Tekst pripremila: Ernestina Tropša)