U Srednjoj strukovnoj školi početkom ove godine Stručni aktiv „Obrada drva“ započeo je s realizacijom dvogodišnjeg školskog projekta pod nazivom „Implementacija CNC tehnologije obrade drva u nastavni proces“.
Glavni cilj projekta je povećanje stručnih kompetencija nastavnika i stručnih učitelja škole kao i vještina učenika u području CNC obrade drva te unaprjeđenje nastavnog procesa stručnih područja koja su uključena u sam projekt.

Posebni ciljevi vezani uz prvu fazu projekta odnose se na organizaciju i izvođenje edukacije nastavnika i stručnih učitelja struke za rad na CNC obradnom centru kao i za izradu programske podrške za upravljanje CNC obradnim centrom. U drugoj fazi projekta planira se izrada i objavljivanje obrazovnih sadržaja vezanih za rad i upravljanje CNC obradnim centrom. Završna faza projekta odnosi se na izradu, objavu i izvedbu projektnog zadatka s temom izrade proizvoda od drva korištenjem CNC obradnog centra te sinergijskim uključivanjem u projektni zadatak učenika stolara i drvodjeljskih tehničara dizajnera. Kako su specifična znanja i vještine iz područja CNC tehnologija i obrade materijala vrlo tražena, ne samo na lokalnoj i regionalnoj razini, ovaj će projekt omogućiti realizaciju još kvalitetnije teorijske i praktične nastave u skladu s potrebama stručnog obrazovanja i osposobljavanja za lokalno tržište rada.

Projekt će se realizirati kroz sedam projektnih aktivnosti. Dvije početne projektne aktivnosti realizirane su već u siječnju 2022. Održane su trening edukacije za nastavnike i stručne učitelje za rad na CNC obradnom centru i rad s programskom aplikacijom „Xilog Maestro“ za upravljanje CNC obradnim centrom i izradom programskih tablica obrade drva.

Tekst pripremila: Ernestina Tropša