Srednja strukovna škola objavljuje Javni poziv i obrazac zamolbe za sufinanciranje prehrane učenika škole koji na to ostvaruju pravo temeljem Zaključka o nastavku projekta sufinanciranja školske prehrane učenicima srednjih škola kojima je osnivač Varaždinska županija. Pozivamo sve učenike i roditelje da prijavu i dokumente dostave u Učeničku referadu škole do 29.11.2019. godine do 14,00 sati.

Javni poziv – preuzmi datoteku

Zamolba – preuzmi datoteku