Poštovani učenici,
ukoliko Vam je u NISpuSŠ sustavu navedena obaveza pristupanja provjeri predznanja stranog jezika, podsjećamo da se istoj pristupa na temelju pisanog zahtjeva učenika.
Pisani zahtjev učenik može dostaviti Upisnom povjerenstvu osobno u školu ili na e-mail: strukovna.varazdin@gmail.com

Obavijest izradila: Martina Kapljić