Jedan od uvjeta za upis u trogodišnje zanimanje prema JMO modelu jest sklapanje Ugovora o naukovanju.

Ugovor sklapaju roditelji učenika s poslodavcem – licenciranim obrtnikom.

 

Popisu licenciranih obrtnika možete pristupiti preko aplikacije eNaukovanje  na stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

https://enaukovanje.portor.hr/slobodnaMjesta/home.htm

 

Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka, a obrazac je potrebno kupiti u knjižari.

Sva četiri primjerka Ugovora potrebno je donijeti u školu prilikom upisa u prvi razred.

 

Praktičnu nastavu za zanimanja stolar, pekar, soboslikar – ličilac, krojač, galanterist

svi učenici prvih razreda mogu obavljati u školskim praktikumima i radionicama.

U tom slučaju Ugovor o naukovanju roditelj sklapa sa školom prilikom upisa u prvi razred.