Kako bi našim učenicima s teškoćama pružili potporu pri uključivanju u srednjoškolske odgojno-obrazovne programe, a s ciljem osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje, naša je škola kao partner uključena u projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi “Mi možemo”.
Korisnik projekta je Varaždinska županija, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.