042 / 492 – 255 sss@sss-vz.hr

Prvi sastanak koordinatora u Istanbulu

U sklopu Erasmus + projekta s temom Stop Drop Out, Stop Teardrops u kojem je Srednja strukovna škola iz Varaždina jedan od partnera, dvije su nastavnice, Mihaela Šafran i Nikolina Vlahek Canjuga predstavljale školu na prvom sastanku koordinatora koji se od 26. do 28....