042 / 492 – 255 sss@sss-vz.hr

BESPLATAN LIJEČNIČKI PREGLED

BESPLATAN LIJEČNIČKI PREGLED za učenike koji žele upisati zanimanja KROJAČ i GALANTERIST Kada učenik ostvari pravo upisa u zanimanje krojač ili galanterist, dužan je u školu donijeti liječničku svjedodžbu specijaliste medicine rada, uz ostalu potrebnu dokumentaciju, a...