Mesari – nastavni sadržaj

Nastavna jedinica : KONZERVE

Vrsta materijala: PREZI PREZENTACIJA

Naziv zanimanja: JMO MESAR

Naziv predmeta: PRERADA MESA I MESNI PROIZVODI

Nastavna cjelina: Konzerve

Razred u kojem se obrađuje predmet: 3. razred

Za koga je kreiran materijal: Za učenike i nastavnike

Kojem uzrastu učenika je namijenjen: 3. razred srednje škole

Ime i prezime autora: Lovorka Ernoić, dipl. ing. prehrambene tehnologije

Datum objave: 31.3.2022.

Poveznica na PREZI PREZENTACIJU : https://prezi.com/mvkl87uvltsy/mesne-konzerve/

Nastavna jedinica: Ceh mesara 

Vrsta materijala: Prezentacija – preuzmi dokument

Naziv zanimanja/kvalifikacije : JMO MESAR

Naziv predmeta: Prerada mesa i mesne prerađevine

Nastavna cjelina: Prerada mesa- uvod 

Razred u kojem se obrađuje tema: 3. razred

Za koga je kreiran materijal: Za učenike i nastavnike

Kojem uzrastu učenika je namijenjen: 3. razred srednje škole

Ime i prezime autora: Lovorka Ernoić, dipl. ing. prehrambene tehnologije

Nastavna jedinica: Prikladnost mesa junećeg buta i leđa za kulinarstvo

Vrsta materijala: Prezentacija – preuzmi dokument

Naziv zanimanja/kvalifikacije : JMO MESAR

Naziv predmeta: Prerada mesa 

Nastavna cjelina: Priprema svježeg mesa

Razred u kojem se obrađuje tema: 3. razred

Za koga je kreiran materijal: Za učenike i nastavnike

Kojem uzrastu učenika je namijenjen: 3. razred srednje škole

Ime i prezime autora: Lovorka Ernoić, dipl. ing. prehrambene tehnologije

Nastavna jedinica: Prikladnost komada junećeg mesa za kulinarsku pripremu – prednja četvrt

Vrsta materijala: Prezentacija – preuzmi dokument

Naziv zanimanja/kvalifikacije : JMO MESAR

Naziv predmeta: Prerada mesa 

Nastavna cjelina: Priprema svježeg mesa

Razred u kojem se obrađuje tema: 3. razred

Za koga je kreiran materijal: Za učenike i nastavnike

Kojem uzrastu učenika je namijenjen: 3. razred srednje škole

Ime i prezime autora: Lovorka Ernoić, dipl. ing. prehrambene tehnologije

Nastavna jedinica: Obrada junećeg buta

Vrsta materijala: Prezentacija – preuzmi dokument

Naziv zanimanja/kvalifikacije : JMO MESAR

Naziv predmeta : Primarna obrada stoke za klanje i obrada mesa

Nastavna cjelina: Rasijecanje i kategorizacija junećeg mesa

Razred u kojem se obrađuje tema:  2. razred

Za koga je kreiran materijal: Za učenike i nastavnike

Kojem uzrastu učenika je namijenjen: 2. razred srednje škole

Ime i prezime autora: Lovorka Ernoić, dipl. ing. prehrambene tehnologije

Nastavna jedinica: Obrada junećih leđa i mesa zadnje četvrti 

Vrsta materijala: Prezentacija – preuzmi dokument

Naziv zanimanja/kvalifikacije : JMO MESAR

Naziv predmeta : Primarna obrada stoke za klanje i obrada mesa

Nastavna cjelina: Rasijecanje i kategorizacija junećeg mesa

Razred u kojem se obrađuje tema:  2. razred

Za koga je kreiran materijal: Za učenike i nastavnike

Kojem uzrastu učenika je namijenjen: 2. razred srednje škole

Ime i prezime autora: Lovorka Ernoić, dipl. ing. prehrambene tehnologije

Nastavna jedinica: Obrada juneće lopatice i mesa prednje  četvrti

Vrsta materijala: Prezentacija – preuzmi dokument

Naziv zanimanja/kvalifikacije : JMO MESAR

Naziv predmeta: Primarna obrada stoke za klanje i obrada mesa

Nastavna cjelina: Rasijecanje i kategorizacija junećeg mesa

Razred u kojem se obrađuje tema:  2. razred

Za koga je kreiran materijal: Za učenike i nastavnike

Kojem uzrastu učenika je namijenjen: 2. razred srednje škole

Ime i prezime autora: Lovorka Ernoić, dipl. ing. prehrambene tehnologije

Nastavna jedinica: Zorenje mesa- kulinarska priprema mesa 

Vrsta materijala: Prezentacija – preuzmi dokument

Naziv zanimanja/kvalifikacije : JMO MESAR

Naziv predmeta: Prerada mesa 

Nastavna cjelina: Priprema sviježeg mesa

Razred u kojem se obrađuje tema: 3. razred

Za koga je kreiran materijal: Za učenike i nastavnike

Kojem uzrastu učenika je namijenjen: 3. razred srednje škole

Ime i prezime autora: Lovorka Ernoić, dipl. ing. prehrambene tehnologije